Roland

Namn: Roland
Regnr:
Stamboksnr:
Stofamilj:
Född - Död: 1999–
Färg, tecken: Fx, bls, vtvfr, vtbff
Mkh: D
Kön: Valack
Ras:
Uppf.: Holland
Ägare: Katarina & Anna Åkerberg
I stallet: 2012 hösten-?