Zebastian "Zebbe" "Zeb"

Zebbe
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Zebastian
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1971-
Färg, tecken: Mbr, bls, 4 vtff
Mkh:             C
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           England
Ägare:           SR
I stallet:         1978-1987 februari (sportlovsveckan)