Szyb ox "Szyb"

Namn:           Szyb ox
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      
Född - Död: 
Färg, tecken: Br, bls, vtbff
Mkh:            
Ras:               Fullblodsarab
Uppf.:           Polen            
Ägare:           Sonja Andersson
I stallet:         Skånstas privatstall på 1970-talet