Thelma

Namn:           Thelma
Regnr:           04-07-2770
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (B.32)
Född - Död:  2007-2014
Färg, tecken: Fx, bls, vtbff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Anne Paterson
Ägare:           Fam. Höstman
I stallet:         2010-2014 januari? 

sussisus noterar:
Samma stofamilj som Taxi.