Turnpike Smokey "Smokey"

Namn:           Turnpike Smokey
Regnr:           99-99-9616, 9574112
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1999–
Färg, tecken: Skm
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Ori Özstreicher Perbro
I stallet:         2010