Saga

Namn:           Saga
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:
Färg, tecken: Fx, bls, 4 vtff
Mkh:             Häst
Kön:             Sto
Ras:              SWB?
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:         1996-1997