Rhapzody

Namn:           Rhapzody
Regnr:           04-03-3544
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2003-
Färg, tecken: Mbr, snp, vtbff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Lena Nilsson
Ägare:           Annika Hävrén
I stallet:         2008 juni-2009 

sussisus noterar:
Samma stofamilj som Nasrinne.