Provence

Provence
Foto Åsa Ringberg

Namn:           Provence
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1973–
Färg, tecken: Skm (född mbr)
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Arabiskt halvblod
Uppf.:           Margareta Hedlund
Ägare:           Margareta Hedlund
I stallet:         Född i stallet