Prince

Prince
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Prince
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1978-
Färg, tecken: Rskm, bls, vtbff
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           England
Ägare:           SR
I stallet:         1989h-1994v