Point Two "Point"

Point
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Point Two
Regnr:           00-05-6203
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  2005-
Färg, tecken: Skm, stj
Mkh:             C
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Sarah Compier
I stallet:         2016-