Patrik

Namn:           Patrik
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död: 
Färg, tecken: Fx, bls
Mkh:             Häst
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:          
Ägare:           Tunarp?
I stallet:         någon gång mellan 1975-79/80