Natasha

Namn:           Natasha
Regnr:           04-94-1136
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1994-2009
Färg, tecken: Mbr
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Rose-Marie Johansson
Ägare:           Benita Steen och Katarina Bergqvist. Senare endast Katarina Bergqvist.
I stallet:         2000–talet

 

Föllista:
1999 s mbr e Guinness 888 – Guccie