Lady Winter xx "Lady Winter"

Namn:           Lady Winter xx
Regnr:           AA–3450
Stamboksnr: 
Stofamilj:      fbl 3
Född - Död:  1958–
Färg, tecken: Mbr, bls
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Eng. fullblod
Uppf.:           Bengt Forsman, Danderyd
Ägare:           Eva Boëthius
I stallet:         på 1960–talet 

sussisus noterar:
Moster till Illerim.
Tillhör samma stofamilj som Illerim och Brando.
2016-08-25 Upptäckte att Bengt Forsman, uppfödare till Prosit, även födde upp Lady Winter och Illerims mamma Valetta!