King's Castle

King's Castle
Foto Susanne Carlsson

Namn:           King’s Castle
Regnr:           9071245
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1978–
Färg, tecken: Fx, bls, vtfrff, vtvbf
Mkh:             170 cm
Kön:              Valack
Ras:               Irish Sportshorse
Uppf.:           Irland
Ägare:           Maria Simonsson
I stallet:         1988v-1990v