Jajja

Namn:           Jajja
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:
Färg, tecken:
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:         1983h–1984h