Ingo

Namn:           Ingo
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död: 
Färg, tecken: Gbr, stj, snp, vthbf
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Ann-Marie Lagh
I stallet:         1989 juni–september?