Illerim

Namn:           Illerim
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      fbl 3
Född - Död:  1965–
Färg, tecken: Fx, bls, vtbff
Mkh:             146 cm
Kön:              Valack
Ras:               Arab/Welsh–Eng. fullblod
Uppf.:           Anders Edman, Hageby, Norrköping
Ägare:           Margareta Hedlund
I stallet:         ?-1981v 

sussisus noterar:
Fotot taget 1983 på ett av Margareta Hedlunds ridläger, så han levde då.
1981-0?-05 (mars, maj eller augusti): Illerim har kommit tillbaka igen (en tidigare odaterad notering är: ”Illerim är på vilohem”).
Pappa heter egentligen Wärnanäs Higgins.
Systerson till Lady Winter och släkt med Brando.