Grey "Greta"

Namn:           Grey
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1994–
Färg, tecken: Skm, vtvbf
Mkh:             C eller D
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:          
Ägare:           SR
I stallet:         2000–2001