Grenadjär

Namn:           Grenadjär
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (44)
Född - Död:  1973–
Färg, tecken: Fx, bls, 4 vtff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Tunarp
Ägare:           Li & Britt Ehrenström
I stallet:         1980v–1981v 

sussisus noterar:
Samma stofamilj som Cherie och Amie.
http://tunarp.wordpress.com/2012/08/04/tunarps-hastar-genom-tiderna-del-4/