? "Fru X"

Fru X
Foto Susanne Carlsson

Namn:          
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:
Färg, tecken: Mbrskäck, bls
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:         2003 sommar (på prov)