Galanta

Namn:           Galanta
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (B.39)
Född - Död:  1978–1986 21 augusti
Färg, tecken: Br, bls, vthbf
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           John Ewe Pålsson, Jönköping
Ägare:           SR
I stallet:         1984 oktober eller november–1986 21 augusti 

sussisus noterar:
Mamma Tony är mormors mor till Matteus.
Även Timotej kan vara släkt, om rätt stam har hittats, då är Doris 5665 hans mamma.