Fru X

Namn:          
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död: 
Färg, tecken: Mbrskäck, bls
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:         2003 sommar (på prov)