Lyra

Lyra
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Lyra
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1976-
Färg, tecken: Ljbrbl
Mkh:            C eller D
Kön:              Sto
Ras:               Fjording
Uppf.:          
Ägare:           Taffsnäs fjordstuteri & ridläger
                                            I stallet:         1989-1990v