Hélina "Lina"

Lina
Foto Natalie Ebenfelt

Namn:           Hélina
Regnr:           43-01-1006
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  2001-
Färg, tecken: Sv
Mkh:             D
Kön:              Sto
Ras:               Welsh-SWB
Uppf.:           Birgitta & Lena Johansson
Ägare:           Natalie Ebenfelt
I stallet:         2008