Lotus

Namn:           Lotus
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1966-
Färg, tecken: Fx, vtbff
Mkh:             147,1
Kön:              Valack
Ras:               Halvarab (Arab–Konika)
Uppf.:           Polen
Ägare:           Annica Rinaldo
I stallet:         Skånstas privatstall t.o.m. 1971