My Hit "My"

Namn:           My Hit
Regnr:           04-05-3556   DE 441 411593205
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2005-
Färg, tecken: Mbr, vthfrf, vtbff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Hannoveranare
Uppf.:           Josef Meier, Tyskland
Ägare:           Alice & Albin Borglund
I stallet:         2009-2014vår? 

sussisus noterar:
Mamma Amazing Grace ska ha hoppat 1.30.