Attyrory Mouse "Mouse"

Mouse
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Attyrory Mouse
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  2005-
Färg, tecken: Svskäck
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Marit Carselind
I stallet:         2011h-2014vår?