Monygall

Namn:           Monygall
Regnr:           33-73-0661
Stamboksnr:
Stofamilj:      Nellie Carroll IRE 1057
Född - Död:  1973-
Färg, tecken: Skm
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:               Connemara
Uppf.:           Mirja Andersson, Dannemora
Ägare:           Maria Simonsson (fodervärd?)
I stallet:         1981h (t.o.m. oktober?)