Munsboro "Pop"

Namn:           Munsboro Pop
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:      
Född - Död:  2010-
Färg, tecken: Mbr
Mkh:             D-ponny
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           SR
I stallet:         september 2016-2017 (före september?)