Nunette "Caraja"

Namn:           Nunette
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:      (56)
Född - Död:  20 maj 1965–
Färg, tecken: Mbr
Mkh:             164 cm
Kön:              Sto
Ras:               SWB (Arab i grunden)
Uppf.:           Sven Henningsson, Vintrie
Ägare:           Margareta Hedlund

Föllista:
1972 v fx e Royal Emperor x – Cajencas