Whigsborough Buddy "Buddy"

Namn:           Whigsborough Buddy
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2009-
Färg, tecken: Isabellskäck, bls, 4 vtff
Mkh:             D
Kön:              Valack
Ras:               Tinker?
Uppf.:           Irland
Ägare:           SR
I stallet:         2016 april-2017 (före september?)