Big Ben

Namn:           Big Ben
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:
Färg, tecken: Fx, bls, 4 vtff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB?
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:        1985 (kom v.40, förmodligen bara på prov)