Munsboro Doc "Doc"

Namn:           Munsboro Doc
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2001–
Färg, tecken: Mbr, lykta
Mkh:             B
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Linn Compier
I stallet:         2014 vår–? 

sussisus noterar:
Från Munsboro, ett försäljningsstall på Irland.