Charle's Port "Cludden"

Namn:           Charle’s Port
Regnr:           04–83–2861
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (42)
Född - Död:  1983–
Färg, tecken: Br, stj, snp, vtvfr, vtbff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Gunilla Sidklev
Ägare:           Ann Gustafsson (senare Borglund)
I stallet:         1990ht–1992ht 

sussisus noterar:
Tillhör samma stofamilj som Juliette och Trotskij.