Bella

Bella (2010-08-30)
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Bella
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  2003-
Färg, tecken: Br, strm, strmsnp, vtbff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Halvblod
Uppf.:           Danmark
Ägare:           SR
I stallet:         2009–2011 juni