Bella

Namn:           Bella
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2003-
Färg, tecken: Br, strm, strmsnp, vtbff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Halvblod
Uppf.:           Danmark
Ägare:           SR
I stallet:         2009–2011 juni