Silva "Bess"

Namn:           Silva
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  22 februari 1978–
Färg, tecken: Sv, bls, 4 vtff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Sören Pedersson
Ägare:           Benita Larsson
I stallet:         1988h–1990v