Mariners Lady Milion "Beana"

Beana
Foto Susanne Carlsson

Namn:           Mariner’s Lady Million
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1982-2002
Färg, tecken: Skm, rosa mule
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Irländsk sporthorse
Uppf.:           Irland
Ägare:           Marie Stridsberg
I stallet:         1988v-1991h

 

 

 

Föllista:
1993 h skm e Roderik 856 – Easter Sunday
1997 h skm e Lasandos 922 – One In A Million