Beach Gold

Namn:           Beach Gold
Regnr:           04-92-4590
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  1992-2005
Färg, tecken: Fx, sth
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Barbro & Ingrid Olsson            
Ägare:           Viebeke Schönkopf (f.d. Weiner)
I stallet:         1997