Black Boy "Alfons"

Namn:           Black Boy
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1993–1999 7 september
Färg, tecken: Mbr, bls, vtbff
Mkh:             ponny
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Danmark
Ägare:           SR
I stallet:         november 1998-1999 7 september