Minigårdens Timon "Timon"

Namn:           Minigårdens Timon
Regnr:           43–99–0706
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (arabfamilj)
Född - Död:  1999–
Färg, tecken: Fx, gmg bls, vtul, bukfläck, 4 vtff
Mkh:             C
Kön:              Valack
Ras:               Sv ridponny (arab i grunden)
Uppf.:           Marie Hedhman, Hedekas
Ägare:           Pascale Reif
I stallet:         2014vår–2015 maj? 

sussisus noterar:
Han kan även vara Welsh Partbred eller Arabian Partbred.