Angelica

Namn:           Angelica
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1981-
Färg, tecken: Fx, bls, 4 vtff
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               Halvblod
Uppf.:           Holland
Ägare:           SR
I stallet:         30 april 1991– någon gång mellan 1992-1994 

sussisus noterar:
Köpt via Hästak, kan ha fått föl.
Det kan vara Angelica som är mamma till nedanstående föl:

Föllista:
1994 s skm e Helwan 873 – Naiomi
1995 h fx e Helwan 873 – Jimmy Lee
1996 s fx e Helwan 873 – Michelle Pfeiffer
1997 h br/fx e Marco Mitras 891 – Brandon Lee
Alla födda hos Claes Brudefors, och han har använt ett fuxsto vid namn Angelica född 1981 import från Holland – precis som Angelica.