Ali Shar "Ali"

Namn:           Ali Shar
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:     (37)
Född - Död:  20 maj 1964-
Färg, tecken: Skm
Mkh:             155 cm
Kön               Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Kurt Hoffman, Hamneda
Ägare:           Margareta & Gunnar Hedlund
I stallet:        på 1970-talet