Munsboro Top Cat "Top Cat"

Namn:           Munsboro Top Cat  
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2005-
Färg, tecken: Gbr, str, vhbf
Mkh:             C
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           Susanne Sternhoff
I stallet:         2017/2018-2018 (nov)

sussisus noterar:
Står numera på Gillmyra gård.