Zima

Namn:          

Regnr:          

Stamboksnr:

Stofamilj:    

Född - Död: 

Färg, tecken: Skäck

Mkh:            

Kön:              Sto?

Ras:              

Uppf.:          

Ägare:           Privat

I stallet:        1999/2000?-

Övrigt:          Var skäck och reds western på