• Abbe-Ander

  Abbe (Hafsjolds Ambrosius) 2010 stam ja bild ja
  Acardo 1990 stam ja bild nej
  Acke (Art Deco) 2010 stam ja bild ja
  Agge (Argento) 2010 stam ja bild ja
  Aggy (Angelita) 1980 stam nej bild nej
  Akka 1970 stam ja bild ja
  Aladdin (Aladdin xx) 1960 stam ja bild ja
  Aladdin (Aladinas) 2010 stam ja bild ja
  Albin 2010 stam ja bild ja
  Alfons 1980 stam ja bild ja
  Alfons (Black Boy) 1990 stam nej bild ja
  Ali (Ali Shar) 1970 stam ja bild ja
  Ali 1980 stam nej bild nej
  Alice 2010 stam ja bild ja
  Alrik (Fridhems Alrik) 1990 stam ja bild ja
  Altea (Flammabyggets Altea) 2000 stam ja bild nej
  Amadeus 1990 stam nej bild nej
  Amarone 2010 stam ja bild ja
  Amie 1980 stam ja bild ja
  Amigo 2010 stam nej bild ja
  Ampir 1980 stam ja bild ja
  Amy (Hagens Amy) 2000 stam ja bild ja
  Ander 1980 stam nej bild ja

 • Andy-Bandit

  Andy (Andy Cap) 1970 stam nej bild ja
  Anemone 2000 stam ja bild ja
  Angelica 1990 stam nej bild ja
  Aniara 1990 stam ja bild ja
  Annabelle (Juristte) 2000 stam ja bild ja
  Annemona 1980 stam ja bild ja
  Apollo 2000 stam nej bild ja
  Apollon 1990 stam ja bild ja
  April 1980 stam nej bild nej
  Ares 1990 stam ja bild nej
  Ariella 1990 stam ja bild ja
  Arne (Fyrst Agg) 1990 stam ja bild nej
  Asta (Astoria) 1990 stam ja bild ja
  Attaché (Attaché xx) 1970 stam ja bild ja
  Avec 1980 stam ja bild nej
  Bacchus 1970 stam ja bild ja
  Bagatelle 1980 stam ja bild ja
  Balbina (Sturevallens Balbina) 2000 stam ja bild ja
  Baltimore 1980 stam ja bild ja
  Baluba h 1960 stam nej bild ja
  Bamse (Briljant) 1990 stam ja bild ja
  Bamse 2000 stam nej bild ja
  Bandit 1980 stam ja bild ja

 • Barabas-Bernhard

  Barabas 1980 ev. stam bild nej
  Barock 1980 stam ja bild ja
  Baron Boldt 1990 stam ja bild nej
  Basil 2010 stam nej bild ja
  Beach Gold 1990 stam ja bild nej
  Beamlet (Beamlet xx) 1980 stam ja bild ja
  Beana (Mariners Lady Million) 1980 stam nej bild ja
  Beauty (Momelea Beauty) 2010 stam ja bild ja
  Becca (Rebecca) 1970 stam ja bild ja
  Bel Air 1980 stam ja bild nej
  Bel Lady 1990 stam ja bild ja
  Bell 2010 stam nej bild nej
  Bella 1970 stam nej bild ja
  Bella (Lam By Bella) 1990 stam ja bild ja
  Bella (Hagens Bella) 2000 stam ja bild ja
  Bella 2000 stam nej bild ja
  Bellman 1980 stam ja bild ja
  Belova 1980 stam ja bild ja
  Bendel 1980 stam ja bild ja
  Benjamin 2000 stam nej bild ja
  Benny (Benjamin) 2010 stam ja bild nej
  Berlin 2000 stam ja bild ja
  Bernhard 1990 stam ja bild ja