Status Quo N "Q"

Namn:           Status Quo N
Regnr:           208333DW1002233
Stamboksnr: 
Stofamilj:      fbl 9
Född - Död:  2010 31 maj–12 januari 2018
Färg, tecken: Mbr, bls, vtbff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               DV (Eng. fullblod i grunden)
Uppf.:           Noerrelund, Danmark
Ägare:           SR
I stallet:         2014 maj–12 januari 2018 

sussisus noterar:
Doster tillhör samma stofamilj.
Samma uppfödare som Bonita.