Prince Valiant "Valiant"

Namn:           Prince Valiant
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1985–
Färg, tecken: Skm, rosa prick på mulen
Mkh:             C eller D
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           Irland
Ägare:           SR
I stallet:         1990h–1996