Voorman

Namn:           Voorman
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:      ((fokfamilie 195))
Född - Död:  1979-
Färg, tecken: Mbr
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               Halvblod
Uppf.:           J Koops, Holland
Ägare:           Maria Nordstrand
I stallet:         1984h