Tyra

Namn:           Tyra
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  2004–
Färg, tecken: Br, stjämne, snp
Mkh:             B
Kön:              Sto
Ras:              
Uppf.:           Tyskland
Ägare:           SR
I stallet:         2011 augusti–